פרטי השלט

שם השלט
מס מק"ט
רחוב1 / רחוב2 /
מופנה ל
וויז לגוגל מפות
מואר לא
הערות